.:: Pusat Diklat Kehutanan ::. .:: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan ::.
 
 
 
 
TIM KAMI

.:: Pusat Diklat Kehutanan ::. .:: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan ::.


SELAMAT ULANG TAHUN Kepada Yth:
1. AGUNG ARIEF, S.Hut.. MT., M.Sc. (19801001 200312 1003) (Balai Diklat Kehutanan Kupang)
2. Andy Risasmoko (198110072009011007) (Balai Diklat Kehutanan Bogor)
3. Freddy Sahetapy (195710071987031003) (Balai Diklat Kehutanan Bogor)
4. G. SRI MURYANI (19611006 198603 2 001) (BALAI DIKLAT KEHUTANAN SAMARINDA)
5. Ir. Herning Sri Hastuty (196410051991032003) (BDK Pekanbaru)
6. Mustopa (197410022007101002) (Balai Diklat Kehutanan Bogor)
7. Petrus Son, Amd (196310061987031004) (Balai Diklat Kehutanan Kupang)

JUMLAH PESERTA DIKLAT DALAM 5 TAHUN KEGIATAN
NO.
LOKASI
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
459
79
379
113
776
145
1096
304
447
171
3157
812
3969
2.
  Pematangsiantar
0
0
0
0
210
86
0
0
46
14
256
100
356
3.
  Pekanbaru
341
102
438
169
317
25
625
84
306
30
2027
410
2437
4.
  Bogor
600
173
1181
391
309
71
207
18
2
0
2299
653
2952
5.
  Kadipaten
577
176
1270
224
262
63
264
64
65
8
2438
535
2973
6.
  Samarinda
227
23
761
102
387
78
213
59
193
15
1781
277
2058
7.
  Makassar
164
44
840
163
309
77
56
26
190
42
1559
352
1911
8.
  Kupang
241
41
666
104
263
44
217
58
68
28
1455
275
1730
9.
  Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

2609
638
3247
5535
1266
6801
2833
589
3422
2678
613
3291
1317
308
1625
14972
3414
18386

 
SEBARAN JUMLAH SISWA SMK KEHUTANAN PER TAHUN AJARAN
NO.
SMK KEHUTANAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  PEKANBARU
40
21
61
49
15
64
46
16
62
1
0
1
0
0
0
136
52
188
2.
  KADIPATEN
50
12
62
42
16
58
50
12
62
0
0
0
0
0
0
142
40
182
3.
  SAMARINDA
35
23
58
47
12
59
44
19
63
0
0
0
0
0
0
126
54
180
4.
  MAKASSAR
44
20
64
41
16
57
48
16
64
0
0
0
0
0
0
133
52
185
5.
  MANOKWARI
46
11
57
39
13
52
43
19
62
0
0
0
0
0
0
128
43
171

JUMLAH

215
87
302
218
72
290
231
82
313
1
0
1
0
0
0
665
241
906
  L=Siswa Laki-laki, P= Siswa Perempuan, T= Total
   
JUMLAH WIDYAISWARA
NO.
LOKASI
CALON WI
PERTAMA
MUDA
MADYA
UTAMA
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
1
0
0
4
3
1
6
2
6
1
16
8
2.
  BDK Pematangsiantar
0
0
4
2
1
2
7
1
0
1
12
6
3.
  BDK Pekanbaru
1
0
0
0
2
0
6
3
0
0
9
3
4.
  BDK Bogor
0
0
1
1
1
1
8
4
2
2
12
8
5.
  BDK Kadipaten
0
0
4
4
0
0
7
0
0
0
11
4
6.
  BDK Samarinda
3
2
3
0
6
0
3
1
1
0
16
3
7.
  BDK Makassar
0
0
1
1
1
1
13
2
0
0
15
4
8.
  BDK Kupang
0
0
3
0
6
2
4
1
0
0
13
3
9.
  BDK Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

5
2
7
16
12
28
20
7
27
54
14
68
9
4
13
104
39
143
 
JUMLAH GURU TETAP SMK KEHUTANAN BERDASARKAN PANGKAT
NO.
SMK KEHUTANAN
Penata Muda
(III/a)
Penata Muda Tk. I
(III/b)
Penata
(III/c)
Penata Tk. I
(III/d)
Pembina
(IV/a)
Pembina Tk. I
(IV/b)
 
Pembina Muda
(IV/c)
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  PEKANBARU
2
7
3
1
16
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
8
30
2.
  KADIPATEN
4
5
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
6
8
14
3.
  SAMARINDA
8
10
4
2
3
0
3
3
0
3
0
0
0
0
18
18
36
4.
  MAKASSAR
10
8
1
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
13
10
23
5.
  MANOKWARI
4
2
4
0
4
0
5
0
11
0
16
0
0
0
44
2
46

JUMLAH

28
32
60
12
4
16
23
2
25
10
3
13
12
5
17
18
0
18
0
0
0
103
46
149
 
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
NO.
LOKASI
GOL. I
GOL. II
GOL. III
GOL. IV
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
0
0
0
9
9
18
37
33
70
17
4
21
63
46
109
2.
  BDK Pematangsiantar
1
0
1
12
3
15
23
12
35
9
2
11
45
17
62
3.
  BDK Pekanbaru
3
0
3
30
10
40
30
23
53
12
5
17
75
38
113
4.
  BDK Bogor
13
0
13
21
7
28
17
9
26
11
6
17
62
22
84
5.
  BDK Kadipaten
4
1
5
27
5
32
18
16
34
10
1
11
59
23
82
6.
  BDK Samarinda
2
0
2
16
5
21
44
15
59
5
2
7
67
22
89
7.
  BDK Makassar
0
1
1
19
8
27
34
24
58
19
6
25
72
39
111
8.
  BDK Kupang
7
0
7
19
6
25
21
7
28
2
0
2
49
13
62
9.
  BDK Manokwari
0
0
0
0
0
0
5
1
6
6
0
6
11
1
12
10.
  SMKK Pekanbaru
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
2
1
3
11.
  SMKK Kadipaten
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
0
1
2
1
3
12.
  SMKK Samarinda
0
0
0
7
2
9
14
12
26
0
4
4
21
18
39
13.
  SMKK Makassar
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
1
1
2
1
3
14.
  SMKK Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1