.:: Pusat Diklat Kehutanan ::. .:: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan ::.
 
 
 
 
TIM KAMI


SELAMAT ULANG TAHUN Kepada Yth:
1. Afrian Munaza Juwanto (19820419 200701 1 001) (SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru)
2. Agus Rohmanudin, SST (19850416 2005011 004) (Balai Diklat kehutanan Kupang)
3. ANDRI MARISKA, S.Hut (198304182010121004) (Pusat Diklat Kehutanan)
4. Arthur Mykel, S.E (198504142010121004) (SMK Kehutanan Negeri Makassar)
5. BASTIANTO, S.Hut (19820415 200112 1 001) (SMK Pekanbaru)
6. Dahlan Sija, S.Sos (195704211981031005) (Balai Diklat Kehutanan Makassar)
7. Deddy F. Siahaan, S.Hut (19780418 199803 1 003) (BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN PEMATANGSIANTAR)
8. DOLLY HERMANSYAH TANJUNG (19820419 200912 1 002) (Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar)
9. Hasniah Arsyad, S.Sos (196204211980032002) (Balai Diklat Kehutanan Makassar)
10. Herman Amanit (197904182007011002) ()
11. Ir. ARDIANSYAH (19550415 198203 1 004) (BALAI DIKLAT KEHUTANAN SAMARINDA)
12. Ir. ARIFAH PRIHARTINI, M.Sc. (19600414 198802 2 001) (PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN)
13. Ir. Nata Suwarya, M.Si. (19600415 198603 1 002) (Balai Diklat Kehutanan Kadipaten )
14. Nasiem (19780414 200701 2 002) ()
15. Nuruf Faridah, A. Md (198604182010122008) (Balai Diklat Kehutanan Bogor)
16. Rahmi Astuti Rohaini (196404151992032003) (Pusat Diklat Kehutanan)
17. Samiyem (196204191994032001) (Balai Diklat Kehutanan Bogor)
18. Shanti Susanti, S. Hut (198704182010122003) (BDK Bogor)
19. Sudjatmika (195004211980031001) (Balai Diklat Kehutanan Bogor)
20. Sukandi (196204151986031003) (Balai Diklat Kehutanan Bogor)
21. Syamsyur Paelongan (197204152005011006) (SMK Kehutanan Negeri Makassar)
22. Tagor Erikson Silalahi (19760421 200801 1 001) (BDK Pekanbaru)
23. YUDI APRIANSYAH (19760415 199603 1 003) (Balai Diklat Kehutanan Samarinda)
24. Yusfrina, A.Md (198604212009122005) (Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang)

JUMLAH PESERTA DIKLAT DALAM 5 TAHUN KEGIATAN
NO.
LOKASI
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
459
79
379
113
776
145
1096
304
116
51
2826
692
3518
2.
  Pematangsiantar
0
0
0
0
210
86
0
0
45
14
255
100
355
3.
  Pekanbaru
341
102
438
169
317
25
0
0
57
3
1153
299
1452
4.
  Bogor
600
173
1181
391
309
71
207
18
1
0
2298
653
2951
5.
  Kadipaten
577
176
1270
224
262
63
264
64
1
0
2374
527
2901
6.
  Samarinda
227
23
761
102
387
78
213
59
0
0
1588
262
1850
7.
  Makassar
164
44
840
163
309
77
56
26
0
0
1369
310
1679
8.
  Kupang
241
41
666
104
263
44
217
58
40
9
1427
256
1683
9.
  Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

2609
638
3247
5535
1266
6801
2833
589
3422
2053
529
2582
260
77
337
13290
3099
16389

 
SEBARAN JUMLAH SISWA SMK KEHUTANAN PER TAHUN AJARAN
NO.
SMK KEHUTANAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  PEKANBARU
40
21
61
49
15
64
46
16
62
1
0
1
0
0
0
136
52
188
2.
  KADIPATEN
50
12
62
42
16
58
50
12
62
0
0
0
0
0
0
142
40
182
3.
  SAMARINDA
35
23
58
47
12
59
44
19
63
0
0
0
0
0
0
126
54
180
4.
  MAKASSAR
44
20
64
41
16
57
48
16
64
0
0
0
0
0
0
133
52
185
5.
  MANOKWARI
46
11
57
39
13
52
43
19
62
0
0
0
0
0
0
128
43
171

JUMLAH

215
87
302
218
72
290
231
82
313
1
0
1
0
0
0
665
241
906
  L=Siswa Laki-laki, P= Siswa Perempuan, T= Total
   
JUMLAH WIDYAISWARA
NO.
LOKASI
CALON WI
PERTAMA
MUDA
MADYA
UTAMA
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
0
0
0
3
3
1
6
2
6
1
15
7
2.
  BDK Pematangsiantar
0
0
5
2
0
2
6
1
0
1
11
6
3.
  BDK Pekanbaru
0
0
1
0
0
0
6
3
0
0
7
3
4.
  BDK Bogor
0
0
1
1
1
1
8
4
2
2
12
8
5.
  BDK Kadipaten
0
0
4
4
0
0
7
0
0
0
11
4
6.
  BDK Samarinda
0
0
4
0
6
0
3
1
1
0
14
1
7.
  BDK Makassar
0
0
1
1
1
1
14
2
1
0
17
4
8.
  BDK Kupang
0
0
4
0
5
2
4
1
0
0
13
3
9.
  BDK Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

0
0
0
20
11
31
16
7
23
54
14
68
10
4
14
100
36
136
 
JUMLAH GURU TETAP SMK KEHUTANAN BERDASARKAN PANGKAT
NO.
SMK KEHUTANAN
Penata Muda
(III/a)
Penata Muda Tk. I
(III/b)
Penata
(III/c)
Penata Tk. I
(III/d)
Pembina
(IV/a)
Pembina Tk. I
(IV/b)
 
Pembina Muda
(IV/c)
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  PEKANBARU
1
7
3
0
11
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
7
23
2.
  KADIPATEN
4
5
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
6
8
14
3.
  SAMARINDA
3
6
3
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
8
7
15
4.
  MAKASSAR
6
4
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
8
6
14
5.
  MANOKWARI
4
2
4
0
4
0
5
0
11
0
16
0
0
0
44
2
46

JUMLAH

18
24
42
11
1
12
16
2
18
8
0
8
12
3
15
17
0
17
0
0
0
82
30
112
   
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
NO.
LOKASI
GOL. I
GOL. II
GOL. III
GOL. IV
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
1
0
1
6
8
14
24
30
54
18
4
22
49
42
91
2.
  BDK Pematangsiantar
1
0
1
16
3
19
20
11
31
9
2
11
46
16
62
3.
  BDK Pekanbaru
3
0
3
29
8
37
32
14
46
11
5
16
75
27
102
4.
  BDK Bogor
14
0
14
21
7
28
17
9
26
11
6
17
63
22
85
5.
  BDK Kadipaten
4
1
5
27
6
33
19
17
36
10
1
11
60
25
85
6.
  BDK Samarinda
0
0
0
3
0
3
29
5
34
5
1
6
37
6
43
7.
  BDK Makassar
0
1
1
26
9
35
40
21
61
21
6
27
87
37
124
8.
  BDK Kupang
7
0
7
25
6
31
27
8
35
2
0
2
61
14
75
9.
  BDK Manokwari
0
0
0
0
0
0
5
1
6
6
0
6
11
1
12
10.
  SMKK Pekanbaru
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
2
1
3
11.
  SMKK Kadipaten
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
0
1
2
1
3
12.
  SMKK Samarinda
0
0
0
7
2
9
14
12
26
0
4
4
21
18
39
13.
  SMKK Makassar
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
1
1
2
1
3
14.
  SMKK Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1