.:: Pusat Diklat Kehutanan ::. .:: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan ::.
 
 
 
 
TIM KAMI


SELAMAT ULANG TAHUN Kepada Yth:
1. Afred I.I. Nokas (197604242007011006) (Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang)
2. Andrizal (19830424 200912 1 001) ()
3. BAKTIAR YOGA PAKPAHAN (19640425 198803 1 005) ()
4. Dina Nor Aftina, A. Md (198404252009012004) (Balai Diklat Kehutanan Bogor)
5. Dra. Werdiningsih (19540429 198203 2 001) (BALAI DIKLAT KEHUTANAN PEMATANGSIANTAR)
6. Enjang Rosadi, S.Hut (19600427 198602 1001) (BDK Kadipaten)
7. Henry Manik, SP., M.Si (196404231988031003) (Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar)
8. Ir. BAMBANG URIPNO, MEd (19550428 198003 1 002) (PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN)
9. KARNA SUMAWAN (19650423 198703 1 004) (Pusat Diklat Kehutanan)
10. Moh Arpik (19650425 200312 1 001) (Balai Diklat Kehutanan Kadipaten)
11. Riza Elmina Sari, A.Md (19850424 200912 2 006) ()
12. Toto Hindarto, S.IP (19570427 198003 1 007) (Balai Diklat Kehutanan Kadipaten)
13. TUSWA (19550426 198202 1 001) ()
14. Uus Yusmana (19580424 198403 1 003) (Balai Diklat Kehutanan Kadipaten)
15. WAHYU FAHRUROJI (19700427 199803 1 004) (Pusat Diklat Kehutanan)
16. Yosgita Haryanto, S.Hut. (19820423 200912 1 005) (SMK Kehutanan Negeri Samarinda)
17. Yotam Y. Apu (197904242007011003) (Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang)

JUMLAH PESERTA DIKLAT DALAM 5 TAHUN KEGIATAN
NO.
LOKASI
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
459
79
379
113
776
145
1096
304
116
51
2826
692
3518
2.
  Pematangsiantar
0
0
0
0
210
86
0
0
45
14
255
100
355
3.
  Pekanbaru
341
102
438
169
317
25
0
0
83
7
1179
303
1482
4.
  Bogor
600
173
1181
391
309
71
207
18
1
0
2298
653
2951
5.
  Kadipaten
577
176
1270
224
262
63
264
64
1
0
2374
527
2901
6.
  Samarinda
227
23
761
102
387
78
213
59
0
0
1588
262
1850
7.
  Makassar
164
44
840
163
309
77
56
26
0
0
1369
310
1679
8.
  Kupang
241
41
666
104
263
44
217
58
40
9
1427
256
1683
9.
  Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

2609
638
3247
5535
1266
6801
2833
589
3422
2053
529
2582
286
81
367
13316
3103
16419

 
SEBARAN JUMLAH SISWA SMK KEHUTANAN PER TAHUN AJARAN
NO.
SMK KEHUTANAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  PEKANBARU
40
21
61
49
15
64
46
16
62
1
0
1
0
0
0
136
52
188
2.
  KADIPATEN
50
12
62
42
16
58
50
12
62
0
0
0
0
0
0
142
40
182
3.
  SAMARINDA
35
23
58
47
12
59
44
19
63
0
0
0
0
0
0
126
54
180
4.
  MAKASSAR
44
20
64
41
16
57
48
16
64
0
0
0
0
0
0
133
52
185
5.
  MANOKWARI
46
11
57
39
13
52
43
19
62
0
0
0
0
0
0
128
43
171

JUMLAH

215
87
302
218
72
290
231
82
313
1
0
1
0
0
0
665
241
906
  L=Siswa Laki-laki, P= Siswa Perempuan, T= Total
   
JUMLAH WIDYAISWARA
NO.
LOKASI
CALON WI
PERTAMA
MUDA
MADYA
UTAMA
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
0
0
0
4
3
1
6
2
6
1
15
8
2.
  BDK Pematangsiantar
0
0
5
2
0
2
6
1
0
1
11
6
3.
  BDK Pekanbaru
0
0
1
0
0
0
6
3
0
0
7
3
4.
  BDK Bogor
0
0
1
1
1
1
8
4
2
2
12
8
5.
  BDK Kadipaten
0
0
4
4
0
0
7
0
0
0
11
4
6.
  BDK Samarinda
0
0
4
0
6
0
3
1
1
0
14
1
7.
  BDK Makassar
0
0
1
1
1
1
14
2
1
0
17
4
8.
  BDK Kupang
0
0
4
0
5
2
4
1
0
0
13
3
9.
  BDK Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

0
0
0
20
12
32
16
7
23
54
14
68
10
4
14
100
37
137
 
JUMLAH GURU TETAP SMK KEHUTANAN BERDASARKAN PANGKAT
NO.
SMK KEHUTANAN
Penata Muda
(III/a)
Penata Muda Tk. I
(III/b)
Penata
(III/c)
Penata Tk. I
(III/d)
Pembina
(IV/a)
Pembina Tk. I
(IV/b)
 
Pembina Muda
(IV/c)
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  PEKANBARU
1
7
3
0
13
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
7
25
2.
  KADIPATEN
4
5
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
6
8
14
3.
  SAMARINDA
3
6
3
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
8
7
15
4.
  MAKASSAR
6
4
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
8
6
14
5.
  MANOKWARI
4
2
4
0
4
0
5
0
11
0
16
0
0
0
44
2
46

JUMLAH

18
24
42
11
1
12
18
2
20
8
0
8
12
3
15
17
0
17
0
0
0
84
30
114
   
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
NO.
LOKASI
GOL. I
GOL. II
GOL. III
GOL. IV
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
1
0
1
6
8
14
24
30
54
18
4
22
49
42
91
2.
  BDK Pematangsiantar
1
0
1
16
3
19
20
11
31
9
2
11
46
16
62
3.
  BDK Pekanbaru
3
0
3
31
10
41
36
18
54
11
5
16
81
33
114
4.
  BDK Bogor
14
0
14
21
7
28
17
9
26
11
6
17
63
22
85
5.
  BDK Kadipaten
4
1
5
27
6
33
19
17
36
10
1
11
60
25
85
6.
  BDK Samarinda
0
0
0
3
0
3
29
5
34
5
1
6
37
6
43
7.
  BDK Makassar
0
1
1
26
9
35
40
21
61
21
6
27
87
37
124
8.
  BDK Kupang
7
0
7
25
6
31
27
8
35
2
0
2
61
14
75
9.
  BDK Manokwari
0
0
0
0
0
0
5
1
6
6
0
6
11
1
12
10.
  SMKK Pekanbaru
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
2
1
3
11.
  SMKK Kadipaten
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
0
1
2
1
3
12.
  SMKK Samarinda
0
0
0
7
2
9
14
12
26
0
4
4
21
18
39
13.
  SMKK Makassar
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
1
1
2
1
3
14.
  SMKK Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1