.:: Pusat Diklat Kehutanan ::. .:: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan ::.
 
 
 
 
TIM KAMI

.:: Pusat Diklat Kehutanan ::. .:: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan ::.


SELAMAT ULANG TAHUN Kepada Yth:
1. Adrian Helman (19840723 200501 1 001) ()
2. CACIH ROHAYATI (19630726 198602 2 002) (Pusat Diklat Kehutanan)
3. DESIS TRI YENTI, S.Hut (19810728 200912 2 004) (SMK Pekanbaru)
4. EDDY SLAMET RIYADI, S.PD (19540727 198303 1 007) (Balai Diklat Kehutanan Kadipaten)
5. HERU BUDI SANTOSO, S.Hut., M.Sc. (19840726 2008011 007) (Balai Diklat kehutanan Kupang)
6. Kimin Saragi (19700730 200812 1 003) (Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar)
7. Linik Supatmi (196407271994032005) (BDK Pekanbaru)
8. Puspa Dewi (196307272006042002) (SMK Kehutanan Negeri Makassar)
9. Siti Aisah (196107231986022002) (Pusat Diklat Kehutanan)
10. SRI HATI (196607271988032001) (Pusat Diklat Kehutanan)
11. Syahri Bulan (196207271998031004) (Balai Diklat Kehutanan Makassar)
12. THERESIA KOESWINARNING, SH (196507281993032002) (PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN)
13. YULI YANTI, SE (197607252008012022) (Pusat Diklat Kehutanan)

JUMLAH PESERTA DIKLAT DALAM 5 TAHUN KEGIATAN
NO.
LOKASI
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
459
79
379
113
776
145
1096
304
297
128
3007
769
3776
2.
  Pematangsiantar
0
0
0
0
210
86
0
0
45
14
255
100
355
3.
  Pekanbaru
341
102
438
169
317
25
597
81
106
14
1799
391
2190
4.
  Bogor
600
173
1181
391
309
71
207
18
1
0
2298
653
2951
5.
  Kadipaten
577
176
1270
224
262
63
264
64
1
0
2374
527
2901
6.
  Samarinda
227
23
761
102
387
78
213
59
102
7
1690
269
1959
7.
  Makassar
164
44
840
163
309
77
56
26
0
0
1369
310
1679
8.
  Kupang
241
41
666
104
263
44
217
58
40
9
1427
256
1683
9.
  Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

2609
638
3247
5535
1266
6801
2833
589
3422
2650
610
3260
592
172
764
14219
3275
17494

 
SEBARAN JUMLAH SISWA SMK KEHUTANAN PER TAHUN AJARAN
NO.
SMK KEHUTANAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  PEKANBARU
40
21
61
49
15
64
46
16
62
1
0
1
0
0
0
136
52
188
2.
  KADIPATEN
50
12
62
42
16
58
50
12
62
0
0
0
0
0
0
142
40
182
3.
  SAMARINDA
35
23
58
47
12
59
44
19
63
0
0
0
0
0
0
126
54
180
4.
  MAKASSAR
44
20
64
41
16
57
48
16
64
0
0
0
0
0
0
133
52
185
5.
  MANOKWARI
46
11
57
39
13
52
43
19
62
0
0
0
0
0
0
128
43
171

JUMLAH

215
87
302
218
72
290
231
82
313
1
0
1
0
0
0
665
241
906
  L=Siswa Laki-laki, P= Siswa Perempuan, T= Total
   
JUMLAH WIDYAISWARA
NO.
LOKASI
CALON WI
PERTAMA
MUDA
MADYA
UTAMA
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
1
0
0
3
4
1
6
2
6
1
17
7
2.
  BDK Pematangsiantar
0
0
4
2
1
2
7
1
0
1
12
6
3.
  BDK Pekanbaru
1
0
0
0
2
0
6
3
0
0
9
3
4.
  BDK Bogor
0
0
1
1
1
1
8
4
2
2
12
8
5.
  BDK Kadipaten
0
0
4
4
0
0
7
0
0
0
11
4
6.
  BDK Samarinda
3
2
3
0
6
0
3
1
1
0
16
3
7.
  BDK Makassar
0
0
1
1
1
1
14
2
1
0
17
4
8.
  BDK Kupang
0
0
4
0
5
2
4
1
0
0
13
3
9.
  BDK Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

5
2
7
17
11
28
20
7
27
55
14
69
10
4
14
107
38
145
 
JUMLAH GURU TETAP SMK KEHUTANAN BERDASARKAN PANGKAT
NO.
SMK KEHUTANAN
Penata Muda
(III/a)
Penata Muda Tk. I
(III/b)
Penata
(III/c)
Penata Tk. I
(III/d)
Pembina
(IV/a)
Pembina Tk. I
(IV/b)
 
Pembina Muda
(IV/c)
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  PEKANBARU
1
7
3
0
16
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
7
28
2.
  KADIPATEN
4
5
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
6
8
14
3.
  SAMARINDA
3
6
3
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
8
7
15
4.
  MAKASSAR
6
4
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
8
6
14
5.
  MANOKWARI
4
2
4
0
4
0
5
0
11
0
16
0
0
0
44
2
46

JUMLAH

18
24
42
11
1
12
21
2
23
8
0
8
12
3
15
17
0
17
0
0
0
87
30
117
 
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
NO.
LOKASI
GOL. I
GOL. II
GOL. III
GOL. IV
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
1
0
1
8
10
18
36
34
70
19
4
23
64
48
112
2.
  BDK Pematangsiantar
1
0
1
13
3
16
23
13
36
9
2
11
46
18
64
3.
  BDK Pekanbaru
3
0
3
23
6
29
32
16
48
12
5
17
70
27
97
4.
  BDK Bogor
14
0
14
21
7
28
17
9
26
11
6
17
63
22
85
5.
  BDK Kadipaten
4
1
5
27
6
33
19
17
36
10
1
11
60
25
85
6.
  BDK Samarinda
2
0
2
9
3
12
33
7
40
6
1
7
50
11
61
7.
  BDK Makassar
0
1
1
26
9
35
40
21
61
21
6
27
87
37
124
8.
  BDK Kupang
7
0
7
25
6
31
27
8
35
2
0
2
61
14
75
9.
  BDK Manokwari
0
0
0
0
0
0
5
1
6
6
0
6
11
1
12
10.
  SMKK Pekanbaru
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
2
1
3
11.
  SMKK Kadipaten
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
0
1
2
1
3
12.
  SMKK Samarinda
0
0
0
7
2
9
14
12
26
0
4
4
21
18
39
13.
  SMKK Makassar
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
1
1
2
1
3
14.
  SMKK Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1