.:: Pusat Diklat Kehutanan ::. .:: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan ::.
 
 
 
 
TIM KAMI

.:: Pusat Diklat Kehutanan ::. .:: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan ::.


SELAMAT ULANG TAHUN Kepada Yth:
1. A. Mulyana Nikah S., S.Kom., MA (197809202002121003) (Balai Diklat Kehutanan Makassar)
2. Abdul Rodjak (195809161983031003) (Balai Diklat Kehutanan Bogor)
3. Ahmad Yamani, S.Hut (197609191996031001) (BALAI DIKLAT KEHUTANAN SAMARINDA)
4. Anwar Kaesmetan (195809191986031003) ()
5. Bernard T.F Pangaribuan, S.Hut (196809181998031002) (Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar)
6. BUDY ZET MOOY, STP,,M.Sc. (19670917 199002 1 001) (Balai Diklat Kehutanan Kupang)
7. Dadang Supriandi (19650919 200604 1 001) (Balai Diklat Kehutanan Kadipaten)
8. DEWI SEPTIKA YULIA (19820919 200501 2 009) (Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar)
9. EMPAT BASUKI, HKP.S.Hut, T (19630916 198903 1 004) (SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru)
10. EMPAT BASUKI, S.Hut.T (19630916 198903 1 004) (SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru)
11. ENDANG HERNAWAN,S.Hut.,M.AP (19790917 200312 1 012) (Pusat Diklat Kehutanan)
12. ENNI SOPIATI SIREGAR, S.Hut (19840917 200912 2 006) (SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru)
13. ERICH R.S. GOULAP, S.Hut (19740917 200003 1 003) (SMK Kehutanan Negeri Manokwari)
14. Ira Septa Dwiwibowo, A.Md (198509172009011006) (Balai Diklat Kehutanan Makassar)
15. ISKANDAR HAFID, S.Hut. (19810915 2009 12 1 004) (SMK Kehutanan Negeri Makassar)
16. MH. Tri Pangesti (195909211987032002) (Balai Diklat Kehutanan Bogor)
17. Muhammad Samlan (197109172006041005) (BALAI DIKLAT KEHUTANAN SAMARINDA)
18. Nienimarsih (197109192005012008) (BDK Pekanbaru)
19. Puguh Rahayu, T.S (196609221988011001) (SMK Kehutanan Negeri Makassar)
20. PUGUH RAHAYU, TS. (19660922 198801 1 001) (SMK Makassar)
21. Rajiman (196109151986031002) (SMK Kehutanan Negeri Makassar)
22. Stefanus Sely (196209181991031001) (Balai Diklat Kehutanan Kupang)
23. Stefen A. Hailitik (19680918 199103 1 002) ()
24. Stefen Abner Hailitik (196809181991031002) ()
25. Stepmitson Sanam (197909212007011001) (Balai Diklat Kehutanan Kupang)
26. TERKELIN BR GINTING (19630918 198903 2 001) (SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru)
27. Tuti Suswati (19620920 199203 2 001) (Balai Diklat Kehutanan Kadipaten)

JUMLAH PESERTA DIKLAT DALAM 5 TAHUN KEGIATAN
NO.
LOKASI
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
459
79
379
113
776
145
1096
304
370
152
3080
793
3873
2.
  Pematangsiantar
0
0
0
0
210
86
0
0
46
14
256
100
356
3.
  Pekanbaru
341
102
438
169
317
25
625
84
302
30
2023
410
2433
4.
  Bogor
600
173
1181
391
309
71
207
18
2
0
2299
653
2952
5.
  Kadipaten
577
176
1270
224
262
63
264
64
65
8
2438
535
2973
6.
  Samarinda
227
23
761
102
387
78
213
59
193
15
1781
277
2058
7.
  Makassar
164
44
840
163
309
77
56
26
3
0
1372
310
1682
8.
  Kupang
241
41
666
104
263
44
217
58
55
25
1442
272
1714
9.
  Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

2609
638
3247
5535
1266
6801
2833
589
3422
2678
613
3291
1036
244
1280
14691
3350
18041

 
SEBARAN JUMLAH SISWA SMK KEHUTANAN PER TAHUN AJARAN
NO.
SMK KEHUTANAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  PEKANBARU
40
21
61
49
15
64
46
16
62
1
0
1
0
0
0
136
52
188
2.
  KADIPATEN
50
12
62
42
16
58
50
12
62
0
0
0
0
0
0
142
40
182
3.
  SAMARINDA
35
23
58
47
12
59
44
19
63
0
0
0
0
0
0
126
54
180
4.
  MAKASSAR
44
20
64
41
16
57
48
16
64
0
0
0
0
0
0
133
52
185
5.
  MANOKWARI
46
11
57
39
13
52
43
19
62
0
0
0
0
0
0
128
43
171

JUMLAH

215
87
302
218
72
290
231
82
313
1
0
1
0
0
0
665
241
906
  L=Siswa Laki-laki, P= Siswa Perempuan, T= Total
   
JUMLAH WIDYAISWARA
NO.
LOKASI
CALON WI
PERTAMA
MUDA
MADYA
UTAMA
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
1
0
0
3
2
1
5
2
4
1
12
7
2.
  BDK Pematangsiantar
0
0
4
2
1
2
7
1
0
1
12
6
3.
  BDK Pekanbaru
1
0
0
0
2
0
6
3
0
0
9
3
4.
  BDK Bogor
0
0
1
1
1
1
7
4
2
2
11
8
5.
  BDK Kadipaten
0
0
4
4
0
0
7
0
0
0
11
4
6.
  BDK Samarinda
3
2
3
0
5
0
3
1
1
0
15
3
7.
  BDK Makassar
0
0
1
1
1
1
14
2
0
0
16
4
8.
  BDK Kupang
0
0
4
0
5
2
4
1
0
0
13
3
9.
  BDK Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

5
2
7
17
11
28
17
7
24
53
14
67
7
4
11
99
38
137
 
JUMLAH GURU TETAP SMK KEHUTANAN BERDASARKAN PANGKAT
NO.
SMK KEHUTANAN
Penata Muda
(III/a)
Penata Muda Tk. I
(III/b)
Penata
(III/c)
Penata Tk. I
(III/d)
Pembina
(IV/a)
Pembina Tk. I
(IV/b)
 
Pembina Muda
(IV/c)
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  PEKANBARU
1
7
3
0
16
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
7
28
2.
  KADIPATEN
4
5
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
6
8
14
3.
  SAMARINDA
5
7
4
2
2
0
2
2
0
2
0
0
0
0
13
13
26
4.
  MAKASSAR
6
4
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
8
6
14
5.
  MANOKWARI
4
2
4
0
4
0
5
0
11
0
16
0
0
0
44
2
46

JUMLAH

20
25
45
12
3
15
22
2
24
9
2
11
12
4
16
17
0
17
0
0
0
92
36
128
 
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
NO.
LOKASI
GOL. I
GOL. II
GOL. III
GOL. IV
JUMLAH
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
L
P
T
1.
  Pusat Diklat
0
0
0
9
10
19
37
33
70
14
4
18
60
47
107
2.
  BDK Pematangsiantar
1
0
1
13
3
16
22
13
35
9
2
11
45
18
63
3.
  BDK Pekanbaru
3
0
3
29
9
38
37
19
56
12
5
17
81
33
114
4.
  BDK Bogor
14
0
14
20
6
26
16
9
25
10
6
16
60
21
81
5.
  BDK Kadipaten
4
1
5
28
6
34
19
17
36
10
1
11
61
25
86
6.
  BDK Samarinda
2
0
2
16
5
21
44
15
59
5
2
7
67
22
89
7.
  BDK Makassar
0
1
1
25
8
33
36
22
58
20
6
26
81
37
118
8.
  BDK Kupang
7
0
7
25
6
31
29
9
38
1
0
1
62
15
77
9.
  BDK Manokwari
0
0
0
0
0
0
5
1
6
6
0
6
11
1
12
10.
  SMKK Pekanbaru
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
2
1
3
11.
  SMKK Kadipaten
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
0
1
2
1
3
12.
  SMKK Samarinda
0
0
0
7
2
9
14
12
26
0
4
4
21
18
39
13.
  SMKK Makassar
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
1
1
2
1
3
14.
  SMKK Manokwari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1